Skoči na vsebino

Zgodovinski temelji

V tem zavihku/oddelku predstavljamo zgodovinske temelje iz katerih je zrasla Domorodna skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel. Predstavljamo Slovenske zgodovinske dežele: Koroško, Štajersko, Krajnsko, Primorje, Prekmurje, Bezjaško Slovenijo in Beneško Slovenijo. Predstavljamo tudi zgodovinske zemljevide posameznih dežel.

Slovenci smo pomemben del svoje znane zgodovine preživeli v zemljepisno in politično-upravno natančno razmejenih, določenih in celovitih deželah, sprva imenovanih vojvodstva…

»Koroško, (lat. Carantanum, nemški Kärnten) starodavno vojvodstvo in nekdanje politično središče vseh slovenskih dežel, sedaj kronovina avstrijskega cesarstva, leži med 30 21′ – 32 45′ vzhodne dolgosti in med…

Štajerska se je postopoma izoblikovala iz dela stare slovenske Karantanije z imenom Karantanska krajina (marcha Karentana). Ta je predstavljala karantansko obmejno področje – nemirno vojno krajino…

V zapisu imena Krajnska nikakor ne gre za napako. Vojvodstvo in dežela se je tako dejansko tudi imenovala. Več sto let! Svetovno znani pisec Janez Vajkard Valvasor je dejansko napisa…

Dežela Primorje je bila formalno pravno ustanovljena šele 1. listopada leta 1814. Njeno nemško ime je bilo Küstenland (v celoti se je glasilo Österreichisch-Illyrisches Küstenland)…

Prekmurje je ostanek nekoč precej večjega dela slovenskega ozemlja, ki je okrog tisoč let sodilo v politično in državno sfero Krone svetega Štefana, oziroma Ogrske, pred razpadom leta 1918 pa Avstro-Ogrske…

Bezjaška Slovenija, v zgodovinskih virih imenovana tudi Slovensko krajestvo, Kraljestvo Slovenija, Slovenijeh, Slovenski orsag, Regnum Sclavonia, Slavonia itd., je zgodovinska dežela, ki se je že…

Ime Beneška Slovenija ima svojo zgodovinsko upravičenost že iz davne srednjeveške dobe. Pridevnik beneška je bil tej Sloveniji dodan zaradi stoletja trajajoče politične pripadnosti pod Benetke…

Največja izmed Slovenskih zgodovinskih dežel, ki se danes nahajajo znotraj ozemlja Republike Slovenije je Dežela Krajnska. V zvezi z imenom te zgodovinske dežele je bila načrtno ustvarjena popolna zmeda…

Arhiv slik

Zemljevid Blatenske Slovenije oziroma Spodnje Panonije

Vse pravice pridržane!