Skoči na vsebino

Dežela Prekmurje

Dežela Prekmurje je leta 1920 po Trianonski pogodbi pripadla Sloveniji oziroma Kraljestvu SHS. Pred tem je bilo področje imenovano Slovenska krajina. Današnja Dežela Prekmurje je dejansko ustvarjena iz ostanka dveh ogrskih županij: Železne županije in Zalske županije.

Dežela Prekmurje obsega 412 km2. Meje Dežele Prekmurje so zgodovinske meje iz leta 1918, ki so splošno znane in zapisane v uradnih listinah Avstro-Ogrskega cesarstva.

Dežela Prekmurje v okviru administrativnega ozemlja Republike Slovenije na severu meji na administrativno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.

Na jugu meji Dežela Prekmurje na Bezjaško Slovenijo, kar je obenem administrativna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Na vzhodu meji Dežela Prekmurje na administrativno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko.

Na zahodu meji Dežela Prekmurje na Deželo Štajersko, meja pa je reka Mura.

Večji mesti v Deželi Prekmurje sta Murska Sobota in Lendava.

Slika 1: Dežela Prekmurje v okviru administrativnega ozemlja Republike Slovenije
Slika 2: Železna županija in Zalska županija

Vse pravice pridržane!