Skoči na vsebino

Pravdna dejstva

V tem zavihku/oddelku predstavljamo osnove Slovenske ljudovlade, Slovenske pravde, Razglas ZN o pravicah domorodnih ljudstev, Državnopravdna dejstva o suverenosti slovenskih dežel in Razglas o pravicah človeka in državljana iz leta 1789.

Beneški Slovenci in ljudovlada leta 1420

Slovenska ljudovlada je bila izvirna slovenska družbenopolitična ureditev naših prednikov v prvem tisočletju našega štetja. Čeprav so tujci okupirali…

Pravda, ki se je v teku stoletij izoblikovala v pravdni zavesti preprostega domorodnega ljudstva, in ki jo je to ljudstvo imelo za obvezno ter jo je tudi izvrševalo…

Razglas o pravicah človeka in državljana (francosko: La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen), je eden ključnih dokumentov…

V glavnem gre za najstarejše slovenske pravdne izraze kot so pravda, kmet, rota, veča, soseska, župan, dvanajstija, kosez, hervard, knez, vojvod, nadvojvod,…

Slovenske zgodovinske dežele, sprva imenovane vojvodstva, pozneje tudi kronovine, so bile do Napoleonovih vojn suverene države znotraj…

V veliko čast nam je, da vas lahko nagovorimo v tej kratki informativno-izobraževalni knjižici, katere namen je najprej bil prevesti razglas iz…

Vse pravice pridržane!