Skoči na vsebino

Triglav – znamenje DSZSD

Pomen Triglava

Triglav – znamenje DSZSD
Slika 1: Znamenja Triglava

Znamenje Triglav je simbol DSZSD. Pravzaprav gre za trojni Triglav, ki ga sestavljajo tri posamezna znamenja Triglava. O tem bomo več spoznali v nadaljevanju, za začetek pa navajamo nekaj osnovnih dejstev o Triglavu.

Pomen Triglava se je pri Slovencih ohranil še izpred krščanskega obdobja. Že pri Venetih, Venedih, Vinedih, Vendih, Vindih, kar so tuja imena za Slovene, se je pojavljalo božanstvo Trimužijat ali Trimož, ki pomeni enako kot Triglav. Božanstvo Triglav je bilo pri starih Slovenih izredno češčeno, še prav posebej med severnimi Sloveni.

Posebej zanimiva je najdba Triglavega kipa v Ždrapnju, v bližini Knina na današnjem Hrvaškem. Triglavov kip so našli leta 1889, ob tem pa je zanimivo zlasti to, da so v bližini odkrili več srednjeveških spomenikov iz obdobja t. i. narodnih vladarjev, ki jih prvovrstni zgodovinski viri označujejo kot vladarje Sclavov – Slovenov – Slovencev. V bližini se nahaja tudi najvišji vrh Dinarskega gorstva – Troglav (1913 m).1

Triglav v predkrščanskem verovanju Slovencev predstavlja triglavo božanstvo neba, zemlje in podzemlja. Tri glave torej ponazarjajo hkrati tri sestavine – zemljo, zrak in podzemlje. Njegovo poosebljenje je velika gora, ki po verovanju prestavlja vez med nebom in zemljo (axis mundi).

Triglav predstavlja tudi medsebojno prepletenost treh svetov ali nivojev Univerzuma: Jav, Nav in Prav, v skladu z dojemanjem praslovenskega vedskega obodbja ali vedizma. Jav pomeni pojavni svet oziroma materialno raven. Nav pomeni duhovni svet (svet bogov in mrtvih prednikov) ali astralno raven. Prav pa pomeni idealni načrt Univerzuma oziroma razpored planetov in ozvezdij, ter načrt življenske poti slehernega človeka (Steza Prava).2

Gibanje planetov in ozvezdij v Pravu se v Navu odslikavajo kot dogodki iz mitologije, v Javu pa kot dogodki v materialnem svetu, torej kot zgodovinski dogodki. Le-ti se odvijajo po natančno določenih ciklusih, ki so pod neposrednim vplivom kozmičnih ciklusov (Prav), in se spet kažejo kot vojne, zveze in drugi dogodki v svetu Bogov (Nav).3

Triglav in njegov obstoj med Sloveni pred krščanstvom, je dokumentiral kronist Ebbo (Vita Ottonis, 1128), ki poroča, da je imel Bog Triglav svoj tempelj v mestu Štetin ob izlivu reke Odre, kjer se je nahajal zlati Triglavov kip. Podreti naj bi ga dal bamberški škof Oton, ko je pokristjanil slovenske Pomorjance. Na največjem od treh hribov, ki so zapirali vstop v mesto Štetin je stal tudi kip najvišjega Boga s tremi srebrnimi glavami – Triglava.

Pomen Triglava naj bi bil isti kot pri starovedskih Indijcih, in sicer božja trojica ali Trimurti: Bog, ki ustvarja, Bog, ki ohranja življenje, in Bog, ki življenje uničuje. Več virov iz 12. stoletja (Ebbo, Helmold in Herbord) poroča, da je imel Triglav črnega konja, tri glave pa naj bi bile zato, ker je upravljal s tremi svetovi – nebeškim, zemeljskim in podzemnim. Poleg Štetina so Triglav nedvomno častili tudi v Volini, Braniboru in Arkoni. V 9. stoletju je bil tudi v mestu Veliki Slovensk (danes Veliki Novgorod) na severu Rusije ob Ilmenskem jezeru, kjer so prebivali Sloveni, čaščen Veliki Triglav, ki so ga sestavljali Bogovi Perun, Svarog in Svetovid.4 Znan je tudi Bog Triglav oziroma Trojanbog, ki bi ga naj slavili ob reki Dneper. Tamkajšnjega Triglava naj bi sestavljali gromovnik Perun, bog živine Veles in bog ognja Hors.5

Triglav nam je v novejši slovenski zgodovini prvi predstavil Anton Tomaž Linhart v svojem delu Poskus zgodovine Krajnske (1791). Precejšnje zasluge za ponovno uveljavitev Triglava kot simbola Slovencev pripadajo baronu Žigi Zoisu, dokončno pa Jakobu Aljažu, ki je leta 1889 prišel na Dovje za duhovnika. V tem času se je povzpel na Triglav in se odločil, da bo vrh za vselej ostal slovenski. Za nekaj goldinarjev ga je odkupil od občine Dovje, zatem 7. Velikega srpana 1895 postavil stolp (Aljažev stolp) in vrh Triglava podaril Slovenskemu planinskemu društvu.6

Triglav se pojavlja v čudovitih slovenskih narodnih pesmih, kakršni sta Oj Triglav moj dom in Po jezeru bliz’ Triglava. Pomembno vlogo ima tudi pri pripovedki oziroma legendi o Zlatorogu, v planinskem raju pod Triglavom, v katerem so živele bele žene …

Triglav – prvo znamenje

Gora Triglav (2864 m), najvišji vrh Julijskih Alp, pred Rimljani imenovanih Venetske Alpe, je za Slovence prvovrstno narodno znamenje. V glavnem velja prepričanje, da je Triglav postal simbol slovenstva šele v 19. stoletju, a v resjedi gre za mnogo starejše narodno znamenje. Ker je gora Triglav splošno prepoznana kot slovensko znamenje, smo ta Triglav izbrali za prvo znamenje.

Triglav gora
Slika 2: Gora Triglav

Ime Triglav se v imenu gora pojavlja v srednji Evropi, na ozemlju današnjih držav Slovenije, Avstrije, severne Italije ter Bosne in Hercegovine – Triglav 2864 m (SLO), Dreiherrnspitze 3499 m (A), Corno Tre Signori 3360 m (I, Lombardija), Tre cime di Lavaredo 2999 m (I, Bolzano/Belluno), Troglav 1913 m (BiH).

Tre cime di Lavaredo
Slika 3: Tre cime di Lavaredo

Ime gore Triglav na Slovenskem se je v pisanih zgodovinskih virih najprej pojavilo leta 1452 v obliki Terglau, kar se je uporabljalo (tudi v obliki Terglou), vse do konca 18. stoletja, ko je slovenski kulturni krog okrog barona Žiga Zoisa, uveljavil zapisovanje v obliki imena Triglav.

Triglav – drugo znamenje

obesek triglav
Slika 4: Znamenje Triglav 2 predstavlja fizično utelešenje duhovne popolnosti.

Znak Triglav v upodobitvi je drugo znamenje Triglava. Pri Slovenih gre za trojstvo bogov, ki ga tvorijo Svarog, vrhovni Bog, tvorec in graditelj, Perun Bog ognja, bliska in kozmične energije ter Svetovid, Bog svetlobe, ki daruje toploto in življenje. To znamenje popolnoma odslikava Jav, Nav in Prav, kot tudi tri osnovne elemente – zrak, ogenj in zemljo. Predstavlja edinstvo uma, telesa in duha ter na koncu večnost, neskončnost in edinstvo vsega. Nekateri so mnenja, da Triglav predstavlja nekoliko drugačno trojico slovenskih božanstev, ki so Perun, Veles in Mokoš, drugi spet, da gre za Peruna, Boga plodnosti Trebuna in Boga podzemlja Pokola, 7 pa tudi za vrhovnega Boga stvarnika Svaroga, moško stran v podobi Boga Roda in žensko stran v podobi boginje Mare, Lade, Slave, Dane, Žive, ki so lahko le vzdevki boginj.8 Vsekakor moramo ob tem omeniti tudi Boga Belina, ki je bil najprepoznavnejši Bog pri zahodnih Slovencih. Našteta različnost Bogov izvira iz dejstva, da panteon bogov pri Slovenih ni bil nikdar enoten in enak, obenem pa so vse v zvezi s starimi slovenskimi Bogovi najbolj preganjali ravno v naših krajih.

Modrost naših prednikov je bila brezmejna, Triglav pa je najpopolnejše znamenje te modrosti. Trije Bogovi, Svarog, Perun in Svetovid, (Perun, Trebun, Pokol, ali pa Svarog, Rod, Živa) so zedinjeni v eno znamenje, ki ga povezani naredijo izjemno močno. Perun daje čvrstino in moč, ki je sposobna obvladati tudi največje sovražnike, Svarog daje modrost in intuicijo, Svetovid pa razvija ustvarjalnost ter obogati in preoblikuje duha. Bistvo je, da je Bog eden, vendar se v vsakem trenutku lahko manifestira na različne načine.

Znamenje Triglav 2 predstavlja fizično utelešenje duhovne popolnosti.

Triglav – tretje znamenje

znak lesenega Triglava, ki sestavlja trojni Triglav
Slika 5: Znak lesenega Triglava, ki sestavlja trojni Triglav

Na Slovenskem ozemlju je triglavi idol stal v Millstattu pri Milštatskem jezeru na Koroškem, v cerkvi sv. Martina pri Silbergu. Nedaleč od Šentvida ob Glini so našli zgodnjesrednjeveško kamnito skulpturo, ki predstavlja glavo s tremi obrazi oziroma glavami, od katerih so vidni zgolj trije obrazi. Kamnita glava ima na desnem licu in na vratu vklesana še dva obraza. Predstavljala naj bi ostanek triglavega Boga starih Slovenov na Koroškem. Še ena triglava podoba božanstva Triglav, je bila odkrita v cerkvi sv. Helene na Štalenski gori nad Gosposvetskim poljem na Koroškem, kjer je bilo središče stare Karantanije oziroma karantanske Slovenije.9

Aleksander Gieysztor po slovenskem zgodovinarju Josipu Malu navaja Triglavski kamen pri Ptuju, ki se omenja leta 1322 v latinščini »curia una prope lapidem Triglav«, kar v slovenščini pomeni dvorišče pri Triglavskem kamnu ali pri kamnu Triglav.10

Triglav Zbruški idol
Slika 6: Triglav Zbruški idol

V severnih, južnih in vzhodnoslovenskih prostorih (današnja Nemčija, Poljska, Slovenija, BiH, Srbija, Bolgarija, Ukrajina, Rusija) so bile najdene razne triglave skulpture oziroma idoli. Podobno velja za Francijo, kjer so našli več t. i. galo-rimskih idolov triglavih Bogov iz drugega do četrtega stoletja našega štetja, zato jih tam imenujejo galsko-keltske. Triglava figura, imenovana Traški jezdec, je bila znana v starodavnem »balkanskem« svetu, ki se je pred turško zasedbo imenoval Stara planina, še zlasti v Bolgariji. 11

kamniti Triglav-Dalmacja
Slika 7: Kamniti Triglav-Dalmacja

V območju Štetinskega Triglavovega kulta obstaja vas Trzygłów na Poljskem. V zahodno-severni Poljski so folkloristi zbrali številne lokalne legende, po katerih naj bi bil stari kip Triglava, odnešen iz Wolina, skrit v vasi Gryfice, v Świętoujśću na Wolinu, v Tychowu pod nenavadnim balvanom imenovanim Trygław oz. v Triglavskem jezeru (Jezioro Trzygłowskie, Trzygłówsko jezero”).12

Slika 8: Triglav idol

Tročan

V slovenskem ljudskem izročilu je ohranjena zelo stara pripoved o tročanu. Izraz »tročan« nedvomno izhaja iz števila tri, enako kot Triglav in Trimužjat. Tri je prvo popolno število, božje trojstvo (triada) ter pomeni sedanjost, preteklost in prihodnost. V bajeslovju je število tri ali trojnost najpogostejše pravljično število, ki se pojavlja v ljudskih pripovedih, bajkah in legendah.13 Svetost števila tri je poznana povsod po svetu in je nedvomno predkrščanska, predstavljala pa naj bi celovitost in popolnost, zaradi česar ima osrednjo vlogo pri mnogih verstvih. Trojnost mnogokrat združuje tri pomembne pojme, lastnosti, človeka ali stvari. Po slovenskih ljudskih legendah novorojencu napovedujejo potek življenja tri sojenice ali rojenice. Prva sodi mladost, druga zakonsko življenje in tretja smrt.

Ohranjena rodnoverska pripoved o tročanu pravi:

»Moj oče, ded in praded so od časov, ko so tu še tlačanili, prenašali izročilo o tročanu, ki je takrat pomenil tudi način življenja. Ko so se odločili, da bodo postavili hišo, kaščo ali hlev, so najprej poiskali tri kamne. Dva so uporabili za temelj, tretjega pa so imeli za binkl – varuha, ki so ga varovali kot skrivnost, saj je zanj vedel le gospodar – graditelj, ki je na smrtni postelji povedal bodočemu gospodarju, kje je. Tročan je bil vedno v znamenju ognja (sonca), vode in zemlje. Prenekatero kmetijo je pobralo, ker se je vedenje o hišnem tročanu izgubilo, ali pa so ga celo iz nevednosti uničili. Kmetija, hiša, kašča, hlev, kozolec ali čebelnjak so bili vedno grajeni v tročanu. Baje je nekoč imela vsaka kmetija svoj binkel, vendar le ognjenega, vodenega ali zemljenega.«14

V tročan so po istem ključu razvrščali tudi drevesa in poljščine. Izročilo o tročanu nedvomno ohranja prastare trojne vzorce in združuje najpomembnejše elemente, ki so jih nekdaj poosebljali tudi bogovi.15

Slovstvo in viri:
1ŠIŠKO, A.: Triglav, Slovenske legende in znamenja, Ljubljana : Založba Amalietti & Amalietti, 2011, str. 203-205
2ŠIŠKO, A.: Zedinjena Slovenska varda, Maribor : Zavod Lipa Maribor : Društvo Hervardi, 2020, str. 143
3Stari Sloveni.com, Slovensko shvatanje Univerzuma, elektronski vir: http://www.starisloveni.com/VedskoShvatanjeUniv.html [dostop 26. 04. 2020]
4Triglav, triglavi Bog, elektronski vir: https://meettheslavs.com/triglav-three-headed-god/ [dostop 22. 02. 2023]
5Staroverci, Triglav, elektronski vir: http://staroverci.si/1567-2/ [dostop 27. 02. 2023]
6ŠIŠKO, A.: Triglav, Slovenske legende in znamenja, Ljubljana : Založba Amalietti & Amalietti, 2011, str. 206
7 LEDIĆ, F.: Mitologija Slavena : tragom kultova i vjerovanja starih Slavena, Zagreb: lastna naklada, 1970, str. 199
8 ANŽUR, M.: Vojaška zgodovina bodočih Slovanov, Ljubljana : Jutro, 2006, str. 28
9Staroverci, Triglav, elektronski vir: http://staroverci.si/1567-2/ [dostop 27. 02. 2023]
10GIEYSZTOR, A.: Mitologia Słowian (in Polish), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, str. 152-153
11Encyclopedia, geslo Triglav, elektronski vir: https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/triglav# [dostop 02. 03. 2023]
12Wikipedija, geslo Triglav (mythology), elektronski vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Triglav_%28mythology%29 [dostop 28. 02. 2023]
13OVSEC, D., J.: Vraževerje sveta: o nastanku vraž, njihovem razvoju in pomenu, Ljubljana : Kmečki glas, 2001, str. 96
14Medvešček, P.: Let v lunino senco : pripovedi o starih verovanjih, Nova Gorica : Taura, 2006, str. 55
15Staroverci, Triglav, elektronski vir: http://staroverci.si/1567-2/ [dostop 27. 02. 2023]

 Slike:
Slika 1: Znamenja Triglava
Slika 2: Gora Triglav
Slika 3: Tre cime di Lavaredo, elektronski vir (8.3.2023): 
https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/viaggi/tre-cime-di-lavaredo.html
Slika 4: Znamenje Triglav 2 predstavlja fizično utelešenje duhovne popolnosti.
Slika 5: Znak lesenega Triglava, ki sestavlja trojni Triglav
Slika 6: Triglav Zbruški idol
Slika 7: Kamniti Triglav-Dalmacja
Slika 8: Triglav idol

Vse pravice pridržane!