Skoči na vsebino

Kdo smo?

Smo svobodni, neodvisni, samostojni, svojepravdni, ozaveščeni ljudje, členi Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel – DSZSD.

Kot slovenski domorodci, tako kot so nekdaj naši predniki, še vedno prebivamo v naslednjih slovenskih zgodovinskih deželah: Koroški, Štajerski, Krajnski, Primorju, Prekmurju, Beneški Sloveniji in Bezjaški Sloveniji. Te slovenske dežele so bile stoletja dolgo mednarodno pravdno priznane in nikdar niso bile razpuščene, zato še vedno obstajajo, dokaz za to pa predstavljamo mi – danes živeči slovenski domorodci. Deželo Štajersko smo domorodci oživili in ponovno oklicali dne 24. 06. 2017, Deželo Krajnsko 04. 11. 2018, oživitev ostalih dežel pa je v izvedbi.

Danes živeči domorodci se dobro zavedamo, da so se naši prapradedje imeli za domorodce, zato smo domorodci tudi mi, njihovi potomci. Stopili smo skupaj, se povezali in zedinili, nato pa smo 25. rožnika 2022 na veči na Kureščku v Deželi Krajnski javno oklicali Domorodno Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel – DSZSD.

Kaj je poslanstvo DSZSD?

Obuditi, negovati, uveljavljati in udejanjiti naravna načela ter pozitivna izročila, po katerih so delovali naši veličastni predniki.

Združitev svobodomiselnih in dobronamernih ljudi v zedinjeno gibanje in ustvarjanje pogojev za dosego svobodnega življenja vseh domorodnih ljudi ter pogojev za boljšo prihodnost naših potomcev.

Zediniti sodobne oživljene ter delujoče slovenske dežele in njihove deželanke ter deželane – domorodke ter domorodce – v ustvarjalni nadskupnosti svobodomiselnih in domoljubnih ljudi ter njihovih rodov, ki živijo, delujejo in ustvarjajo na zemlji Zedinjenih slovenskih dežel.

Kakšna je naša vizija?

Na zemlji Slovenskih zgodovinskih dežel vzpostaviti lastno Slovensko ljudovlado in Slovensko staro pravdo, svojstveno družbeno ureditev po naši meri in na podlagi ohranjenih izročil naših prednikov. Ne gre za vračanje v preteklost, marveč za uporabo vsega dobrega in že delujočega v preteklosti, kar želimo tvorno vključiti v nastanek nove sodobne družbe za dobrobit vseh ljudi. 

Naša vizija je ozavestiti, prebuditi in izobraziti čim večje število svojih rojakov domorodcev, ki so bili zaradi načrtnega pranja možganov in ustvarjanja suženjske ali hlapčevske miselnosti zavedeni ter posledično napačno vzgojeni s pomočjo državnih – korporacijskih »izobraževalnih« institucij ter občil.

V naših ljudeh sta nakopičeni potlačena energija in izjemen potencial, ki jim moramo zgolj omogočiti, da zagledajo svetlobo sveta in zares pridejo do izraza.

Kaj želimo?

Oblikovati, ustvariti in živeti ozaveščeno domorodno družbo, s koreninami v preteklosti, v tvornem soustvarjanju odgovorne in pravične sedanjosti ter izgraditi ljudem prijazno prihodnost, v kateri bomo prepustili svojim potomcem in naslednikom pravo svobodo, pozitivna izročila, čiste dežele in okolje ter radost in srečo.

Zakaj pristopiti k DSZSD?

Želite živeti v drugačni – boljši, pravičnejši, častni in bolj pošteni družbi? Ste pripravljeni dejavno nastopiti proti zlu, ki je razširjeno povsod okrog nas? Želite ravnati odgovorno in storiti kaj koristnega za svoje potomce?

Ako ste pritrdilno odgovorili na postavljena vprašanja, potem vam je tudi jasno, zakaj pristopiti k DSZSD. V naših vrstah boste tudi Vi lahko pripomogli k temu! Pridružite se nam.

Navodila za izpolnjevanje Pristopnice

Prireditev DSZSD na Igu pri Lublani 3. grudna

V soboto, 3. 12. 2022, na Prešernov rosjtni dan, smo se udeležili še enega v nizu letošnjih predstavitvenih dogodkov Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel – DSZSD na Igu pri Lublani. 

Zbor slovenskih domorodcev 23. kimavca

Slovenski domorodci so tudi za to večo izbrali simboličen datum – jesensko enakonočje – da bi s tem poudarili pomen povezovanja različnih vzporednih družbenih skupnosti v Sloveniji.

Zbor slovenskih domorodcev 11. kimavca

Dogodek je imel posebno noto, saj je bil namenjen povezovanju različnih skupnosti, ki delujejo na ozemlju Republike Slovenije, v edinstveno domorodno srce. Na prireditvi se je zbrala množica ljudi iz celotne Slovenije.

Mednaroden dan domorodnih ljudstev

Pripadniki Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel so praznovali dan, ki ga je OZN v znak spomina na prvi sestanek Delovne skupine Združenih narodov za domorodne prebivalce razglasila za Mednaroden dan domorodnih ljudstev. 

Vse pravice pridržane!