Skoči na vsebino

Dežela Štajerska

Dne 24. rožnika 2017 so zbrani svobodni ljudje, štajerski in slovenski domorodci na Veči v Lesičnem v občini Kozje, po 99. letih ponovno oživili Deželo Štajersko. O oživitvi in vnovičnem oklicu Dežele Štajerske so bili obveščeni in seznanjeni državni organi Republike Slovenije: predsednik republike, predsednik Vlade RS, predsednik Državnega zbora RS ter predsednik Državnega sveta RS in več kot sto javnih občil.

Dežela Štajerska obsega 6.050 km2. Meje Dežele Štajerske so zgodovinske meje iz leta 1918, ki so splošno znane in zapisane v uradnih listinah Avstro-Ogrskega cesarstva. Marsikje so še danes postavljeni mejni deželni kamni, kot npr. med Trojanami in Vranskim, kjer je bila deželna meja med Deželo Štajersko in Deželo Krajnsko. Ker je bila Štajerska leta 1918 razdeljena na dva ločena dela – na zgornji nemški in na spodnji slovenski del, je Dežela Štajerska od nemške Bundesland Steiermark na severu, ločena z administrativno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.

Dežela Štajerska do leta 1918
Slika 1: Dežela Štajerska do leta 1918

Dežela Štajerska v okviru administrativnega ozemlja Republike Slovenije na severu meji na Deželo Koroško. Natančno razmejitev na podlagi obstoječih zgodovinskih verodostojnih listin domorodci še pripravljamo in jo bomo tukaj objavili, skupaj z zemljevidom.

Na jugu meji Dežela Štajerska na Bezjaško Slovenijo, kar je obenem administrativna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Na vzhodu meji Dežela Štajerska na Deželo Prekmurje, meja pa je reka Mura.

Na zahodu meji Dežela Štajerska na Deželo Krajnsko. Natančno razmejitev na podlagi obstoječih zgodovinskih verodostojnih listin domorodci še pripravljamo in jo bomo tukaj objavili, skupaj z zemljevidom.

Dežela Koroška v okviru administrativnega ozemlja Republike Slovenije
Slika 2: Dežela Štajerska v okviru administrativnega ozemlja Republike Slovenije

Domorodno Deželo Štajersko sestavljajo štiri Krajine: Prlekija, Podravska krajina, Savinska krajina in Posavska krajina.

Večja mesta v Deželi Štajerski so Maribor, Cele, Veleje, Trbovle in Ptuj. Ostala pomembnejša mesta so Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Ruše, Ormož, Lotmerk, Gornja Radgona, Lenart, Rogaška Slatina, Šentjur, Laško, Hrastnik in Brežice.

Pripravljamo poseben zemljevid z domorodnimi Županijami in Velikimi županijami v Deželi Štajerski.

Vse pravice pridržane!