Skoči na vsebino

Dežela Krajnska

Pravilno ime Dežele se glasi Dežela Krajnska. Več o domorodnem imenu Dežele Krajnske lahko preberete v članku Krajnska, ne pa Kranjska.

Deželo Krajnsko so ponovno oživili in oklicali zbrani svobodni ljudje, krajnski in slovenski domorodci na Veči dne 4. listopada 2018 v Lublani.

O oživitvi in vnovičnem oklicu Dežele Krajnske so bili obveščeni in seznanjeni državni organi Republike Slovenije: predsednik republike, predsednik Vlade RS, predsednik Državnega zbora RS ter predsednik Državnega sveta RS in več kot sto javnih občil.

Oživljenje te slovenske dežele je bilo tudi javno objavljeno. O tem je »celo« poročalo eno izmed spletnih občil, čeprav jih je bilo, podobno kot ob ustanovitvi Dežele Štajerske, obveščenih več kot sto. Članek ima naslov V Lublani ustanovljena Dežela Kranjska. V naslovu je ime dežele napačno zapisano, v samem članku pa je zapisano pravilno Dežela Krajnska. V njem je upodobljen tudi napačni grb Dežele Krajnske s cesarsko krono na glavi.

Dežela Krajnska obsega 9.988 km2. Meje Dežele Krajnske so zgodovinske meje iz leta 1918, ki so splošno znane in zapisane v uradnih listinah Avstro-Ogrskega cesarstva. Marsikje so še danes postavljeni mejni deželni kamni, kot npr. med Trojanami in Vranskim, kjer je bila deželna meja med Deželo Štajersko in Deželo Krajnsko. 

Dežela Krajnska v okviru administrativnega ozemlja Republike Slovenije na severu meji na administrativno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, pri Jezerskem pa meji na Deželo Koroško.

Na jugu meji Dežela Krajnska na Bezjaško Slovenijo, kar je obenem administrativna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Na vzhodu meji Dežela Krajnska na Deželo Štajersko.

Na zahodu meji Dežela Krajnska na Deželo Primorje. Natančno razmejitev na podlagi obstoječih zgodovinskih verodostojnih listin domorodci še pripravljamo in jo bomo tukaj objavili, skupaj z zemljevidom.

Slika 1: Dežela Krajnska v okviru administrativnega ozemlja Republike Slovenije
Slika 2: Dežela Krajnska do leta 1918

Vse pravice pridržane!