Skoči na vsebino

Pojezda

Pojezda je starodavni pravdni izraz, ki prav tako pripada najstarejšemu izrazju Slovenske pravde. Gre za zbiranje dajatev na določenem ozemlju. Pravzaprav gre za prostovoljne prispevke svobodnih ljudi za skupno dobro. V družbi svobodnih ljudi – Slovenski ljudovladi, so se prebivalci dobro zavedali, da so za delovanje tistih dejavnosti, ki so v skupno korist vseh, potrebni prispevki ali dajatve. Dajatve niso bile predpisane in določene, marveč so bile prostovoljne in odvisne od zmožnosti ljudi. Bile so dar!

Nekoč so pobrali dajatve ali prispevke tako, da so pojezdniki sedli na konje in pojezdili naokrog po ozemlju na katerem je ljudstvo prispevalo prostovoljne prispevke. Ti so bili lahko v obliki naturalij, npr. pšenice, moke, kruha, vina, zelenjave, sadja, mesa, kožuhov in kož ter podobnega, pozneje pa tudi v obliki denarnih prispevkov. Tako je nastal izvirni pojem Slovenske pravde – pojezda.

Pravni zgodovinar Sergij Vilfan je pojezdo zelo lepo opisal tako: »V času naturalnega gospodarstva je izvrševanje oblasti s pojezdo pomenilo, da je oblastnik nekaj dni s svojim spremstvom vred prebil v breme prebivalstva obiskanega okoliša. Pojezda je bila torej – nedvomno slovesen – prihod oblastnika s spremstvom, zbor prvotno svobodnih prebivalcev nekega okoliša pod njegovim predsedstvom, opravljanje javnih zadev na tem zboru in seveda oddajanje dajatev, združeno tudi z njihovim delnim použitjem po udeležencih pohoda in po tistih, ki so morali gostiti.«

Šlo je torej za arhaično obliko izvrševanja oblasti in obenem obdavčevanja, na način, da so izvoljeni predstavniki ljudstva objezdili svoja upravna središča in hkrati zase in za svoje spremstvo dobili prenočišče, preskrbo in dajatve. Velika razširjenost tega izraza med Slovenci dokazuje, da so tako izvrševali svojo oblast tudi slovenski karantanski knezi in vojvodi.

Očitno je pojezda že od samih začetkov za oblastnike in njihovo spremstvo, pa tudi za prebivalstvo, združevala koristno s prijetnim, torej izvrševanje oblasti s pojedino oziroma veselico.

Vse pravice pridržane!